Uniwersytet Szczeciński
Ogłoszenia
Uniwersytet Szczeciński | Ogłoszenia

Propozycja kierunków na rok akademicki 2011/2012

Uchwała nr 37/2010 Senatu US z dnia 27 maja 2010r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w US w roku akademickim 2011/2012
Uchwała nr 27/2011 Senatu US z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 37/2010 US z dnia 27 maja 2010r.
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012
Algorytm do obliczania wyników kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego, obowiązujący na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Uchwała nr 39/2011 Senatu US z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie odstąpienia od uruchomienia naboru na wybranych kierunkach.

Wydział:

Typ Studiów:

Stopień Studiów:

Kierunek:


Kierunki :

 

 
   
Do przeglądanie plików potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader
 
Ważne informacje:
Terminy rekrutacji
Wymagane dokumenty
Wykaz olimpiad